05.12.2019.
18.01.2020.
14.02.2020.
25.02.2020.
21.03.2020.
23.03.2020.

05.12.2019.

Započeli smo s izradom trakastih temelja zgrade SG1. Naša zgrada poprima svoje prve obrise, pa će kupci prizemnih stanova u prvim danima nove godine moći šetati svojim budućim stanom. Donosimo Vam par slika s gradilišta, a uskoro ćemo gradnju pratiti i našim timelapse videom.

18.01.2020.

Upravo smo završili betoniranje AB ploče prizemlja i počeli s armiranjem zidova prizemne etaže objekta SG1. Također danas su započeti iskopi za objekte SG2a i SG2b. Veseli nas što se formiraju obrisi budućih stanova, tako da pozivamo kupce da slobodno dođu i prošeću svojim stanom.

14.02.2020.

Zgrada 1
Završena je betonaža zidova prizemne etaže, uklonjena je oplata, te se izvodi se ugradnja donje zone armature stropne ploče prizemlja.

Zgrade 2a i 2b
1. Postavljena je dilatacija između podrumskih zidova zgrade 2a i zgrade 2b.
2. Završena je betonaža temelja obje zgrade, te su završeni zidovi podrumske etaže zgrade 2a

25.02.2020.

Zgrada 1
Gotova je AB konstrukcija prizemne etaže, te je započeta izrada i ugradnja aramture kata.
Zgrada 2a – završeni su temelji, te AB zidovi podrumske etaže.
Zgrada 2b – završeni su temelji, te je sve pripremljeno za betonažu AB zidova podruma.

Donosimo Vam par slika, a uskoro ćemo započeti i s našim timelapsovima.
Uživajte.

21.03.2020.

Zgrada 1
Gotova je AB konstrukcija prvog kata, te je započeta priprema armature za AB stropnu ploču prvog kata.

Zgrada 2A i 2B – dovršena je AB stropna ploča prizemne etaže. Postavljena je termoizolacija, te hidroizolacija.

Na svim objektima betonirani su stubišni krakovi.

23.03.2020.

Nakon potresa koji je pogodio Zagreb obavještavamo cijenjene kupce da su svi naši objekti projektirani i izvode se da izdrže znatno snažnije potrese od jučerašnjeg, te da nisu pretrpili nikakva oštećenja. Gradzilla standard jamči kvalitetu i sigurnost. Ali da nas je dobro protreslo, je.

Također koristimo ovu priliku da informiramo kupce naših stanova da trenutna situacija u vezi s epidemijom novog koronavirusa COVID-19 nije utjecala na naše radove i rokove, poštujemo sve naputke kriznog stožera te se nadamo nastavku ove dinamike izvođenja radova i ranijem useljenju od predviđenog. Naših 15 kupaca uselit će prije vremena, a 7 stanova još traži svog vlasnika. 🙂

Pozivamo Vas na kratki predah od svakodnevice uz par slika pogleda iz naših penthouse stanova u objektu 1. Uživajte.